Greenpeace voert actie om aanwezigheid van kernwapens in Kleine Brogel aan te klagen

Greenpeace voert actie om aanwezigheid van kernwapens in Kleine Brogel aan te klagen

Dinsdag 30 maart 2010 hebben een vijftigtal Greenpeaceactievoerders aan de militaire basis van Kleine Brogel het opstijgen belet van Belgische F-16’s, die regelmatig trainen op het gebruik van nucleaire massavernietigingswapens. De actie herinnert eraan dat in 2010 belangrijke beslissingen vallen over de Amerikaanse tactische wapens in Europa. Buiten het militair domein werden ballonnen met de slogan “Nukes out of Europe! Cold War is over” opgelaten, terwijl andere actievoerders tot op de landingsbaan geraakten.

Hiermee ondersteunt Greenpeace de Bomspotting-actie van 3 april , waaraan het ook zal deelnemen (1). Deze manifestatie wijst op het belang van 2010, een cruciaal jaar voor de nucleaire ontwapening. Verwacht wordt dat er krachtige beslissingen komen in het kader van de herziening van de strategie voor kernwapens in de Verenigde Staten (US Nuclear Posture Review), van de herziening van het Non-proliferatieverdrag (NPT) en van de algemene NAVO-strategie.

“Onlangs hebben verschillende prominenten in België zich voorstander getoond van de nucleaire ontwapening”, reageert Eloi Glorieux van de campagne tegen kernenergie bij Greenpeace (2). “Ook in de Kamer en de Senaat zijn recent verscheidene resoluties over kernontwapening goedgekeurd. We vinden dat er naar deze stemmen moet worden geluisterd en dat er actie moet komen om de Amerikaanse kernwapens daadwerkelijk uit België te verwijderen. Waarom is het nog nodig dat F-16’s met kernwapens vanuit Kleine Brogel opstijgen (3)?”

De meerderheid van de Europeanen lijkt het daarmee eens. Een opiniepeiling die Stracom voor Greenpeace uitvoerde in zes Europese landen met NAVO-kernwapens op hun grondgebied bracht aan het licht dat bijna 70 procent van de ondervraagden voor de kernontwapening is (4).  Binnen de NAVO delen Duitsland, Luxemburg, Nederland en Noorwegen het Belgische standpunt.

“Dit is hét moment waarop alle NAVO-lidstaten zich achter het standpunt van deze vijf landen moeten scharen”, stelt Dominic Moran, expert nucleaire ontwapening van Greenpeace Internationaal. “Op 22 april zitten de ministers van Buitenlandse Zaken samen in Tallin. Tijdens die ontmoeting moet het debat dat de vijf landen op gang hebben gebracht vorm krijgen. Het feit dat Europa en Turkije vasthouden aan kernwapens, is aan herziening toe. Deze wapens zijn immers het gevolg van een voorbijgestreefde doctrine.”

Op enkele weken van de top in Tallin en die voor de herziening van het Non-proliferatieverdrag vraagt Greenpeace de terugtrekking en ontmanteling van de Amerikaanse tactische wapens op militaire basissen in Europa. Onze buitenlandminister Steven Vanackere (CD&V) moet in de Estse hoofdstad actief pleiten voor de terugtrekking van deze nucleaire massavernietigingswapens.

De idee van een wereld zonder kernwapens zou overal in de wereld moeten rijpen. Nu Amerikaanse en Russische onderhandelaars trots een vermindering van het aantal strategische kernwapens (Strategic Arms Reduction Treaty of START-verdrag) aankondigen, kunnen we niet om de vaststelling heen dat de Koude Oorlog voorbij is (5).

Voetnoten
(1) www.bomspotting.be (pdf)
(2) Vier ministers van staat hebben zich openlijk uitgesproken over de kwestie. Ook premier Yves Leterme pleit ervoor het kernwapenverdrag op de agenda van de NAVO te plaatsen.
(3) In oorlogstijd zijn het de Belgische piloten van het 31ste ‘Tiger’ Smaldeel aan wie nucleaire opdrachten worden toevertrouwd, in casu het droppen van de B-61 atoombommen. Dit Smaldeel is een onderdeel van de 10 Tactische Wing, officieel verantwoordelijk en getraind voor het vliegen met F-16 toestellen. De 10 Tactisch Wing neemt ook op regelmatige basis deel aan oefeningen voor het laden en inzetten van kernwapens.
(4) De zes landen zijn Duitsland, België, Italië, Nederland, Groot-Brittannië en Turkije. De resultaten van de peiling vind je op http://www.greenpeace.org/international/press/reports/nuclear-weapons-in-europe-survey.
De belangrijkste feiten uit het nieuwe START-verdrag: www.whitehouse.gov/the-press-office/key-facts-about-new-start-treaty
(5) De resultaten werden samen een Greenpeacerapport gelanceerd, zie http://activism.greenpeace.org/documents/NATOfr.pdf