INTERNATIONAAL

3 APRIL 2010: EUROPESE ACTIEDAG TEGEN KERNWAPENS

Wil je meer weten over de acties op 3 april 2010 bij andere kernwapenbasissen in Europa?
Klik HIER door naar de site van Vredesactie.

3 april 2010, éen maand vóór de NPT Review Conference werd er massaal actie gevoerd aan elke Europese NAVO-kernwapenbasis in Duitsland, Nederland, Frankrijk, Italië, Turkije, Groot Brittanië en België. In België legde een grote actie van burgerlijke ongehoorzaamheid de basis plat. Ook aan de andere kernwapenbasissen in Europa vonden gelijkaardige acties plaats. Het in heel Europa aanwezige verzet tegen kernwapens laat een gemeenschappelijke boodschap horen: Het is hoog tijd voor nucleaire ontwapening. De voortdurende kernwapenpolitiek brengt geen veiligheid, maar geeft juist een impuls aan de verspreiding van kernwapens.

Het is nu of nooit voor nucleaire ontwapening

Obama zette nucleaire ontwapening op de internationale agenda, maar voorlopig gaan de ontwikkelingen een andere richting uit. Twintig jaar na het einde van de Koude Oorlog bevinden zich nog steeds Britse, Franse en Amerikaanse kernwapens in Europa en ondernemen al deze kernwapenstaten moderniseringsprogramma’s. De geloofwaardigheid van het Non-Proliferatieverdrag is in gevaar, als de kernmachten hun ontwapeningsbelofte uit dit verdrag blijven negeren.
In 2010 staan belangrijke beslissingen over kernwapens op de agenda. In mei vindt de Toetsingsconferentie van het Non-Proliferatieverdrag (NPT Review Conference) plaats, terwijl de NAVO haar Strategisch Concept herziet. Deze politieke gebeurtenissen zijn opportuniteiten om nucleaire ontwapening een realiteit te maken en met haar acties wil de Europese vredesbeweging de NAVO-lidstaten aanzetten om deze kansen te grijpen.

“The United States will take concrete steps toward a world without nuclear weapons.”
B. Obama, april 09

“We are also of the opinion that the remaining US nuclear warheads should be withdrawn from German territory. “
H. Schmidt (former German chancellor), R. von Weizsaecker (former German President), E. Bahr (former German federal minister), H. Genscher (former German minister of Foreign affairs), january 09

“Substantial progress towards a dramatic reduction in the world’s nuclear weapons is possible. …We must act before it is too late.”
Lord Robertson of Port Ellen (former NATO secretary-general), june 2008

” It is simple: how can you convince someone not to smoke while you have a cigarette dangling from your lips? As President Obama pointed out in his landmark Prague speech, serious nuclear disarmament is essential if the nuclear-weapon States are to have the moral authority to deal with the challenges facing the non-proliferation regime.”
M. El Baradei (secretary general of the International Atomic Energy Agency), september 09

“A noble dream just several years ago, the elimination of nuclear arms is no longer the idea of populists and pacifists; it is now a call of professionals—politicians known for their sense of realism and academics for their sense of responsibility.”
A. Kwasniewski and L. Walesa (former Polish presidents), T. Mazowiecki, (former Polish prime minister), april 09

“Actually, we have no choice. The best – and perhaps the only – way to prevent nuclear weapons being used is to remove them.”
O. Nordli, G. Harlem Brundtland, K. Willoch, K. Magne Bondevik (former Norwegian prime ministers), T. Stoltenberg (former Norwegian minister of Foreign Affairs), june 09

3 april: een EUROPESE actiedag tegen kernwapens

Op 3 april zal niet enkel de basis van Kleine Brogel bezoek krijgen van vredesactivisten. Eén maand vóór de NPT Review Conference wordt er ook massaal en geweldloos actie gevoerd aan Europese kernwapenbasissen in Duitsland, Nederland, Frankrijk, Italië, Turkije en Groot-Brittanië. Kortom, alle plaatsen waar kernwapens liggen in Europa.

De Europese actiedag van 3 april werd officieel gelanceerd op 15 februari jl. Activisten uit heel Europa, waaronder een Belgische delegatie van Vredesactie, blokkeerden de Britse kernwapenfabriek in Aldermaston. Het in Europa aanwezige verzet tegen kernwapens laat een gemeenschappelijke boodschap horen: Het is hoog tijd voor nucleaire ontwapening. De voortdurende kernwapenpolitiek brengt geen veiligheid, maar geeft juist een impuls aan de verspreiding van kernwapens.

15 februari: lancering actie in Groot-Brittanië

Meer dan zevenhonderd mensen waaronder een internationale delegatie met een honderdtal activisten inclusief een Belgische groep van Vredesactie, blokkeerden op initiatief van Trident Ploughshares en CND op 15 februari jl. de Britse kernwapenfabriek in Aldermaston. Terwijl ze de Britse vredesbeweging ondersteunden in hun verzet tegen de modernisering van de Britse kernwapens, was deze actie ook een voorbereiding op de internationale actiedag van 3 april. In de vroege ochtend blokkeerden een bonte massa alle zeven poorten van de fabriek met lock-ons. Ook de Nobelprijs voor de vrede-winnaars Jody Williams, bekend van de campagne tegen landmijnen, en Máiread Corrigan-Maguire, die vredeswerk verrichte in Noord-Ierland, legden zich in een lock-on voor de poort.

De laatste jaren werden er in Aldermaston verschillende nieuwe installaties gebouwd, die erop wijzen dat Groot-Brittannië een nieuwe kernkop wil ontwikkelen. Nu is er reeds besloten tot de vernieuwing van de nucleaire onderzeeërs. De Britse vredesbeweging organiseerde een blokkade van de kernwapenfabriek om de sluipende besluitvorming aan te klagen en een einde van de Britse kernwapenpolitiek te vragen.

Acties

Op 3 april maken we zichtbaar dat het verzet tegen kernwapens in heel Europa aanwezig is. De reeks acties neemt concrete vormen aan. In Groot-Brittannië organiseert Trident Ploughshares een blokkade-actie in Faslane. Dit is de thuisbasis van de vier Britse kernwapen-onderzeeërs. In Frankrijk organiseert de groep “Non au missile M 51″ een inspectie-actie van de luchtmachtbasis Mont de Marsan nabij Bordeaux. Deze basis huisvest één van de opslagplaatsen van kernraketten voor de Franse luchtmacht. In totaal zijn er zo zeven basissen met kernwapens. Zowel in Frankrijk als in Groot-Brittanië gaat het om de ‘eigen’ kernwapens die ook een rol krijgen in het NAVO Strategisch Concept.

Ook de Europese basissen met Amerikaanse kernwapens krijgen bezoek. In België organiseert Vredesactie opnieuw een Bomspottingactie in Kleine Brogel. Bomspotters gaan op het militaire terrein en picknicken op de landingsbaan of nemen deel aan een wake van Pax Christi of voeren hun eigen geweldloze actie.

In Nederland zet de actiegroep Ontwapen een ‘opruimingsactie’ op aan de basis van Volkel. Na een manifestatie met muziek en sprekers, kan wie wenst meehelpen aan het opruimen van de basis en de draad overklimmen. In Duitsland wordt naast de traditionele Paasmarsen, die dit jaar ook nucleaire ontwapening als thema hebben, een manifestatie georganiseerd in Büchel. Büchel en Volkel zijn de Duitse en Nederlandse equivalenten van de basis van Kleine Brogel en huisvesten vermoedelijk elk twintig Amerikaanse kernwapens. Ook in Italië en Turkije wordt actie gevoerd tegen de daar gelegerde Amerikaanse kernwapens. In totaal liggen er naar schatting 150 à 240 Amerikaanse kernwapens op zes verschillende basissen in Europa.